SEO. Posicionament natural

Donem d'alta la seva pàgina web en els cercadors i directoris més populars per als seus potencials clients i també en aquells directoris locals i específics del seu negoci.

SEO. Posicionament natural

Primeres posicions  Google

Hi ha dues formes d'aparèixer en les primeres pàgines: per posicionament natural o per pagament. Per al primer el seu web ha de poder ser indexada pels motors de cerca per les paraules clau més rellevants per a la seva pàgina.

Els enllaços de pagament solen aparèixer a la part superior o laterals de la pàgina de resultats i generalment amb un fons d'un color. Són campanyes publicitàries que garanteixen resultats ràpids

L'alta en cercadors garanteix que la seva web sigui correctament indexada i aparegui en els cercadors per les paraules clau que vostè decideixi.

El posicionament en cercadors busca que la seva pàgina surti en els primers llocs. Ningú pot garantir el primer lloc i menys encara que es mantingui allà indefinidament. Algunes empreses utilitzen mètodes fraudulents per aconseguir aquestes posicions, però quan el motor de cerca s'adona de l'engany, penalitza la pàgina als últims llocs de la recerca. I d'aquest lloc si és difícil sortir.


Posicionament en cercadors

Paraules clau

Les paraules clau són molt importants i han de tenir rellevància en el text que aparegui a la seva web. Per seleccionar les paraules clau ha de tenir en compte dues coses:

  • Ha de pensar com si fos aquell que busca. Quines paraules utilitzaria l'usuari i possible client per buscar els productes i serveis que vostè ofereix?
  •  Limitar les possibilitats. Si vostè treballa en una àrea geogràfica concreta, el nom de la ciutat o província ha d'estar reflectida en les paraules clau. De res li serveix que aparegui el primer en una recerca realitzada al Perú si vostè només dóna servei a Alacant. Un altre paràmetre a delimitar és l'especialitat del seu negoci. Gestoria és molt genèric. Gestoria a Alacant dóna molts menys resultats, però Gestoria Administrativa Alacant encara és millor, els usuaris que realitzin aquesta recerca estan més a prop de ser els seus clients que algú de Burgos. (sempre que la seva gestoria estigui a Alacant)