KdDist

Gestió de distribució cinematogràfica

KdDist és una aplicació per a la gestió de les recaptacions i facturació d'empreses de distribució cinematogràfica


KdDist

KdDist disposa d'una cónsola de contractess per a la generació de prórrogues i el control de contractes pendents de facturar.

Des de la cónsola de factures podem facturar propagandes o conceptes varis (vendess a Televisió, video i altres conceptes.).

Funcions principals:

 • Fitxers de pel·lículas, cinemes, empreses, poblacions, etc.
 • Condicions contractuals de la exhibició
 • Consola de contractes
 • Introducció de recaptacions
  • Manual
  • Importació des de un fitxer de RENTRAK
 • Facturació de recaptacions,  tant alçat i propagandes
 • Liquidació a agents (subdistribució)
 • Liquidació de pel·lícules en subdistribució
 • Factures varies
 • Consultes i llistats de recaptacions i facturació en format Excel.
 • Integracióa amb el porgrama de comptabilitat KIERKE
 • Multiidioma

Galeria