Desenvolupament i serveis

Desenvolupem projectes a mida de programació web i oferim serveis de suport i manteniment de continguts.

Desenvolupament i serveis

Desenvolupem aplicacions a mida i consultoria informàtica per satisfer les necesiades del seu negocio.Nos fem responsables de tot el procés: anàlisi, disseny, programació, implementació, integració i proves.

Donem manteniment i suport a sistemes IBM iSeries (COBOL/400, RPG/400 i Administració de Sistemes iSeries.

Servei de suport als departaments d'informàtica i usuaris i mantenimeinto integral de Hardware (microinformàtica i IBM iSeries)